Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng (01/01/2016)

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top