Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (30/10/2015)

Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Toàn văn Quyết định số 1710/QĐ-TTg, đề nghị tải về ngay phía dưới.

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top