THÔNG BÁO MỜI THẦU (19/03/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam –CTCP tổ chức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc – Cảng hàng không Phù Cát;

- Dự án: Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Phù Cát;

            - Nguồn vốn: Kế hoạch SXKD năm 2018 - Cảng hàng không Phù Cát.

            - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

            -Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00 ngày 19/03/2018 đến trước 14h00 ngày 23/03/2018; (Trong giờ hành chính)

            -  Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSYC: Văn phòng Cảng hàng không Phù Cát, Tầng 03 tòa nhà Trung tâm giao dịch hàng không số 01 đường Nguyễn Tất Thành Tp Quy nhơn, tỉnh Bình định. Điện thoại: 0563.822953, Fax: 0563.823627.

             - Hạn cuối nhận HSĐX: Đến 14h00 ngày 23/03/2018;

                (HSYC được phát hành miễn phí)

            Trân trọng thông báo!

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top