THÔNG BÁO MỜI THẦU (24/04/2018)

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam –CTCP tổ chức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh – Cảng hàng không Phù Cát cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh – Cảng hàng không Phù Cát;

            - Nguồn vốn: Kế hoạch SXKD năm 2018 - Cảng hàng không Phù Cát.

            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

            -Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00 ngày 19/04/2018 đến trước 14h00 ngày 26/04/2018; (Trong giờ hành chính)

            -  Địa phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cảng hàng không Phù Cát, Tầng 03 tòa nhà Trung tâm giao dịch hàng không số 01 đường Nguyễn Tất Thành Tp Quy nhơn, tỉnh Bình định. Điện thoại: 0563.822953, Fax: 0563.823627.

               - Hạn cuối nhận HSĐX: Đến 14h00 ngày 26/04/2018;

            Trân trọng thông báo!

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top