Bảng quy định về mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay (01/01/2016)

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng (01/01/2016)

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

Giấy tờ hành khách sử dụng khi đi tàu bay (01/01/2016)

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải


Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top