Lịch bay dự kiến
Tên chuyến bay Điểm đến
Hãng Chuyến bay Giờ khởi hành Nơi đến Ghi chú
VJ381 07:45 HO CHI MINH
VN1393 09:40 HO CHI MINH
VN1620 10:15 HA NOI
BL251 11:45 HO CHI MINH
VJ385 16:45 HO CHI MINH
VN1399 18:00 HO CHI MINH
VJ434 17:45 HA NOI
VN1395 13:50 HO CHI MINH
VJ432 08:50 HA NOI
VJ436 14:30 HA NOI
Hãng Chuyến bay Giờ hạ cánh Nơi đi Ghi chú
VJ380 07:10 HO CHI MINH
VN1392 08:50 HO CHI MINH
VN1621 09:30 HA NOI
BL250 11:10 HO CHI MINH
VJ384 16:10 HO CHI MINH
VN1398 17:15 HO CHI MINH
VJ435 17:10 HA NOI
VN1394 13:05 HO CHI MINH
VJ431 08:20 HA NOI
VJ437 14:00 HA NOI

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top