Lịch bay dự kiến
Tên chuyến bay Điểm đến
Hãng Chuyến bay Giờ khởi hành Nơi đến Ghi chú
VJ381 08:25 HO CHI MINH
VN1393 09:40 HO CHI MINH
VN1620 09:50 HA NOI
BL251 11:45 HO CHI MINH
VJ385 16:45 HO CHI MINH
VN1397 14:55 HO CHI MINH
VJ434 19:35 HA NOI
VN1395 13:50 HO CHI MINH
Hãng Chuyến bay Giờ hạ cánh Nơi đi Ghi chú
VJ380 07:50 HO CHI MINH
VN1392 08:50 HO CHI MINH
VN1621 09:05 HA NOI
BL250 11:10 HO CHI MINH
VJ384 16:10 HO CHI MINH
VN1396 14:10 HO CHI MINH
VJ435 19:00 HA NOI
VN1394 13:05 HO CHI MINH

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top