Lịch bay dự kiến
Tên chuyến bay Điểm đến
Hãng Chuyến bay Giờ khởi hành Nơi đến Ghi chú
VJ381 08:25 HO CHI MINH
VJ434 08:55 HA NOI
VN1393 09:25 HO CHI MINH
VN1620 09:45 HA NOI
BL253 13:10 HO CHI MINH Thứ 3; 5; 7 và Chủ nhật
VJ385 16:45 HO CHI MINH
VN1397 16:55 HO CHI MINH
VJ432 18:00 HA NOI
BL253 07:35 HO CHI MINH Thứ 2; 4; 6
Hãng Chuyến bay Giờ hạ cánh Nơi đi Ghi chú
VJ380 07:50 HO CHI MINH
VJ433 08:20 HA NOI
VN1392 08:40 HO CHI MINH
VN1621 09:00 HA NOI
BL252 12:35 HO CHI MINH Thứ 3; 5; 7 và Chủ nhật
VJ384 16:10 HO CHI MINH
VN1396 16:05 HO CHI MINH
VJ431 17:35 HA NOI
BL252 07:00 HO CHI MINH Thứ 2; 4; 6

Hộp thư góp ý
Vị trí Cảng hàng không
Top